SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ศิริภรณ์
ใหม่คำ
หญิง
กรีฑา
แพร่
2
ศิริพรรณ
กองป่า
หญิง
กีฬาทางอากาศ
แพร่
3
จิโรจน์
เรืองพูน
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
แพร่
4
ฐาญมาศ
หมอมนต์
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
แพร่
5
ณัฐพัชร
แก้วกัน
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
แพร่
6
ศศิชญาณ์
แก้วประเสริฐ
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
แพร่
7
ศรัณย์
ยิ่งยืนยง
ชาย
เทเบิลเทนนิส
แพร่
8
ธัญวัฒน์
เอ้ยวัน
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
แพร่
9
ธินากร
พุ่มไสว
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
แพร่
10
ธีระยุทธ
มะโนรา
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
แพร่
11
ไพรวัลย์
นวลทา
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
แพร่
12
กนกวรรณ
พิมพ์น้อย
หญิง
มวยปล้ำ
แพร่
13
กาญจนา
โพธิ์แก่ง
หญิง
มวยปล้ำ
แพร่
14
ชยาวุธ
อรัญพันธ์
ชาย
มวยปล้ำ
แพร่
15
ดาริกา
สงค์กา
หญิง
มวยปล้ำ
แพร่
16
ทัตพิชา
ตาบุญ
หญิง
มวยปล้ำ
แพร่
17
ภัทรพล
พวงพั่วเพชร
ชาย
มวยปล้ำ
แพร่
18
ศตวรรษ
แสนโซ้ง
ชาย
มวยปล้ำ
แพร่
19
อนุจร
แซ่ย่าง
ชาย
มวยปล้ำ
แพร่
20
โกวิท
บุญมา
ชาย
มวยสากลสมัครเล่น
แพร่
Found Data   40   items
Page
1   2  
 
     
Sponcer