SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กรรณ์    
นามสกุล
พูนน้อย
เพศ
ชาย
สังกัด
สุพรรณบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง RC Multi - rotor FPV Racing ประเภท F3U
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
 
     
Sponcer