SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
3
วัลลภา  สว่างโสภากุล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
กนกพร  เจนบรรจง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
อัษฎางค์  เรียมศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
105
Gold
1
2
2
จิตตกานต์  ปัจฉิมสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พีรชา  สุริยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
อภิสัย  มากไมตรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
39
Silver
2
 
     
   
 
เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer