SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยาน 
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) รอบชิงที่ 3  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
     
No.
นักกีฬา
สถิติ
Rem.
1
526
เฉลิมชัย  บางศิริ
เชียงราย
เชียงราย
525
เจตนิพัทธ์  ชาวคำเขต
เชียงราย
เชียงราย
530
วชิรวิทย์  แสนคำวงศ์
เชียงราย
เชียงราย
523
กิตติเดช  ไชยมุสิก
เชียงราย
เชียงราย
Bronze
2
352
พิทวัส  สีสานอก
สกลนคร
สกลนคร
345
ขจรศักดิ์  ธรรมธัชกุล
สกลนคร
สกลนคร
346
จตุรงค์  วงค์กระจ่าง
สกลนคร
สกลนคร
347
เจษฎา  จันทร์เหลือง
สกลนคร
สกลนคร
อันดับ 4
                         
Sponcer