SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 32 เหรียญทอง  
 
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลอง บินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A ท่าบิน P.14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินเล็ก บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D รุ่น Sport Class รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
Scrath 6 กม. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
จักรยาน ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs ชลบุรี
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs ราชบุรี
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
09:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
11:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
10:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
09:00
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
10:00
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer