SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 105 เหรียญทอง  
 
คาราเต้โด
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
คาราเต้โด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
Scrath 8 กม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
จักรยาน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
11.00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 8 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
11.00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ชักกะเย่อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
12:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์บอล
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
09:00
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ซอฟท์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
10:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
ทีมชาย (กติกาไทย) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
10:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
เชียงราย  vs เชียงใหม่
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สุพรรณบุรี  vs สุพรรณบุรี 2
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs ตรัง
09:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ตรัง  vs เชียงใหม่
09:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
พระนครศรีอยุธยา  vs สุพรรณบุรี
09:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
พระนครศรีอยุธยา  vs ตรัง
09:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ชุมพร  vs ตาก
09:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จันทบุรี  vs นครสวรรค์
09:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ยะลา  vs เชียงราย
09:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ยะลา  vs บุรีรัมย์
10:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ยะลา  vs นครราชสีมา
10:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
นครราชสีมา  vs เชียงราย
11:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
บุรีรัมย์  vs กาฬสินธุ์
11:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
12:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
12:23
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
นราธิวาส  vs ปัตตานี
13:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ฉะเชิงเทรา  vs ปัตตานี
14:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปัตตานี  vs ฉะเชิงเทรา
14:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ชัยภูมิ  vs พัทลุง
15:18
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปัตตานี  vs ยโสธร
15:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ชุมพร  vs เชียงราย
15:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปันจักสีลัต ชิง 16 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
เพาะกาย ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบสากล
ดาบ Epee (ทีมหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
12.30
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟันดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
สมุทรสงคราม  vs ราชบุรี
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
ขอนแก่น  vs ชลบุรี
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs สมุทรสงคราม
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114
ศรีสะเกษ  vs สตูล
12.05
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
อำนาจเจริญ  vs บุรีรัมย์
12.30
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
12.40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
ชุมพร  vs สมุทรสาคร
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118
สุพรรณบุรี  vs ยโสธร
13.17
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
กระบี่  vs ตรัง
13.25
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120
อุดรธานี  vs เชียงราย
13.40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
ชลบุรี  vs สกลนคร
13.57
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 122
เพชรบูรณ์  vs ระนอง
14.35
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
สมุทรสาคร  vs อุทัยธานี
14.54
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 124
เชียงราย  vs อุดรธานี
14.56
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
มวยไทยสมัครเล่น ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นพินเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 314
ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
12:00
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 315
นครราชสีมา  vs อุดรธานี
12:25
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 316
พิษณุโลก  vs สิงห์บุรี
12:37
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 317
อ่างทอง  vs นครราชสีมา
13:05
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 318
นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
13:17
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 319
หนองบัวลำภู  vs นครราชสีมา
13:40
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 320
ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
13:55
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 321
ตรัง  vs นครราชสีมา
14:20
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 322
นครราชสีมา  vs ชุมพร
14:24
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นพินเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 122
นครสวรรค์  vs สมุทรสาคร
14:49
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
14:54
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 124
พะเยา  vs ลำพูน
15:17
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
สระบุรี  vs พัทลุง
15:31
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 126
กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
15:56
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
อุดรธานี  vs พิษณุโลก
16:10
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 128
พิษณุโลก  vs อุดรธานี
16:34
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นมิดเดิลเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 129
ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
16:40
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
บึงกาฬ  vs น่าน
16:45
หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
มวยสากลสมัครเล่น ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติก ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 - 62 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 - 55 กก. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 - 62 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 69 กก. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
6 แดง ประเภทเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สงขลา  vs นครพนม
12:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
ชลบุรี  vs ภูเก็ต
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หมากล้อม ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฮอกกี้
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
09:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
10:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
11:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
ฮอกกี้ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
10:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
10:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ในร่ม ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
11:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
แฮนด์บอล ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer