SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 73 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดค้ำ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กรีฑา ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
กอล์ฟ
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
กอล์ฟ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
อินไลน์เรสบุคคล 200 กม. ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
ทีมชาย 3X3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92
ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
20:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100
ตาก  vs นครปฐม
20:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครนายก  vs เชียงราย
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบสากล
ดาบ Foil (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟันดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 249
อำนาจเจริญ  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 251
อุบลราชธานี  vs ตรัง
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 253
ร้อยเอ็ด  vs นครศรีธรรมราช
15:00
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 247
แพร่  vs อุดรธานี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
อุดรธานี  vs สุพรรณบุรี
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
พังงา  vs อุบลราชธานี
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
มวยปล้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทซ์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป- รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นสตรี - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยิงปืน ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:35
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:40
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:45
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:50
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:55
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:05
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:10
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:15
กว๊านพะเยา
Official
เรือพาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Salalom Arena Chiangrai
Official
Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
Salalom Arena Chiangrai
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Woman รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Salalom Arena Chiangrai
Official
BMX Park - Bunny Hop รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
Skate Board Best Trick Station1 รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
Roller Sports - Slalom Freestyle Classic Man รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Salalom Arena Chiangrai
Official
Skate Board Best Trick Station2 รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
ฝูงบิน 416
Official
Inline Speed Skate 1000 m. - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ฝูงบิน 416
Official
Skateboard - Park รอบชิงชนะเลิศ
18:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer