SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 91 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดค้ำ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สิงห์ปาร์ค
Official
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สิงห์ปาร์ค
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
Ski GP รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
11:30
สิงห์ปาร์ค
Official
Sport GP รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
14:20
สิงห์ปาร์ค
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09.00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
เชียงราย  vs นครราชสีมา
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
ร้อยเอ็ด  vs นครสวรรค์
10:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
13.00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
สงขลา  vs ลพบุรี
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
สมุทรปราการ  vs ชุมพร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
09.00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
ปันจักลีลา บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรสาคร  vs นราธิวาส 4
16:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สุพรรณบุรี 2  vs ปัตตานี 4
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปันจักสีลัต ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ระยอง  vs สุโขทัย
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs ตาก
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เปตอง ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 171
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 173
สุพรรณบุรี  vs หนองคาย
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 167
ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 169
ศรีสะเกษ  vs อุดรธานี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
มวยปล้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติก ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
อุดรธานี  vs บุรีรัมย์
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
ตรัง  vs จันทบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70 - 78 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
อ่างทอง  vs นครปฐม
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
จันทบุรี  vs สุพรรณบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:05
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:10
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:15
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:20
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:25
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:35
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:40
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:45
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:50
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:55
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:00
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:05
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:10
กว๊านพะเยา
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:58
กว๊านพะเยา
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:04
กว๊านพะเยา
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:10
กว๊านพะเยา
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:16
กว๊านพะเยา
Official
เรือพาย ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
15 แดง ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครนายก  vs นครราชสีมา
15:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
นครราชสีมา  vs นครปฐม
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer