SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 51 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 100 กม.) - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
Runabout 1000 Spark Standard บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:30
สิงห์ปาร์ค
Official
Runabout 1000 Spark Standard บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
15:30
สิงห์ปาร์ค
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
สิงห์บุรี  vs เชียงราย
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
โบว์ลิ่ง
ทีมชาย 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ทีมหญิง 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์) รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
มาสเตอร์บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
มาสเตอร์บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
โบว์ลิ่ง ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
ชุมพร  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
มวยปล้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติก ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
สงขลา  vs ตรัง
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
บุรีรัมย์  vs ตรัง
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90 -100 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57 - 63 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63 - 70 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer