SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561    จำนวน 50 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
Ski 800 Standard บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
สิงห์ปาร์ค
Official
Ski 800 Standard บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
15:00
สิงห์ปาร์ค
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs ราชบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs สระแก้ว
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
ตรัง  vs ศรีสะเกษ
13:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บิลเลียด
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
บึงกาฬ  vs จันทบุรี
12:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
บิลเลียด ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
Shooting บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs เชียงราย
17:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
Shooting บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs ร้อยเอ็ด
17:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
หนองคาย  vs สุพรรณบุรี
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
15:20
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
Official
มวยปล้ำ ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
ชลบุรี  vs นครปฐม
17:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
นครปฐม  vs ระยอง
17:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
17:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
17:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
17:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:30
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:37
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:44
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:51
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:58
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:05
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:12
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:19
กว๊านพะเยา
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:26
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:33
กว๊านพะเยา
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:40
กว๊านพะเยา
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:47
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:54
กว๊านพะเยา
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15.01
กว๊านพะเยา
Official
เรือพาย ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer