SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทควันโด-พุ่มเซ่
ชิงเหรียญทอง 8 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทพุมเซ่ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer