SAT GRS
 
   
   กีฬา : ฟันดาบสากล
ชิงเหรียญทอง 12 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
14.30
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
14:40
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Foil (ทีมหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (ทีมชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
13.45
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
12.30
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer