SAT GRS
 
   
   กีฬา : เพาะกาย
ชิงเหรียญทอง 19 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer