SAT GRS
 
   
   กีฬา : ปันจักสีลัต
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปันจักลีลา บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:23
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:18
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 16 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer