SAT GRS
 
   
   กีฬา : คาราเต้โด
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
15.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
15.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
15.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
15.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
15.00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer