SAT GRS
 
   
   กีฬา : หมากล้อม
ชิงเหรียญทอง 8 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer