SAT GRS
 
   
   กีฬา : ลีลาศ
ชิงเหรียญทอง 13 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแตนดาร์ด Class AA (Adult)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
สแตนดาร์ด Class B (Youth)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
สแตนดาร์ด Class D (Junior I)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
Junior Ten Dance  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแตนดาร์ด Class A (Under 21)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
สแตนดาร์ด Class C (Junior II)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
Youth Ten Dance  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer