SAT GRS
 
   
   กีฬา : เรือพาย
ชิงเหรียญทอง 42 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:37
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:44
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:51
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:58
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:05
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:12
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:19
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:26
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:33
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:40
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:47
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:54
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15.01
กว๊านพะเยา
-
Official
ชิง 14 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:05
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (M1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:15
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:20
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (W2X) ระยะ 500 เมตร - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:25
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:35
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 2 คน (M2X) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:50
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:55
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือกรรเชียง 1 คน (W1X) ระยะ 500 เมตร - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
12:05
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:10
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:58
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:04
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือสลาลอม (คยัค) 1 คน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:10
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือสลาลอม (แคนู) 1 คน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:16
กว๊านพะเยา
-
Official
ชิง 18 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:55
กว๊านพะเยา
-
Official
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กว๊านพะเยา
-
Official
แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:05
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
กว๊านพะเยา
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
กว๊านพะเยา
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer