SAT GRS
 
   
   กีฬา : ยิมนาสติก
ชิงเหรียญทอง 24 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer