SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทควันโด
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 73 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ทีมชาย 5 คน (รุ่น 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 320 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 46 กก. (น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่น 87 กก. ขึ้นไป (น้ำหนักมากกว่า 87 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  สระแก้ว
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ทีมหญิง 5 คน (รุ่น 46 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 58 กก. (น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. (น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. (น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. (น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 49 กก. (น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
สงขลา  vs  ลพบุรี
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. (น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. (น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. (น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
สมุทรปราการ  vs  ชุมพร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 80 กก. (น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. (น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
นครนายก  vs  หนองคาย
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รุ่นไม่เกิน 62 กก. (น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer