SAT GRS
 
   
   กีฬา : จักรยาน
ชิงเหรียญทอง 25 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 100 กม.) - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สิงห์ปาร์ค
-
Official
ประเภทจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สิงห์ปาร์ค
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อินไลน์เรสบุคคล 140 กม. หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อินไลน์เรสบุคคล 200 กม. ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
-
Official
ประเภทจักรยานภูเขา (ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กม.) - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
BMX - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนาม BMX องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
-
Official
BMX - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนาม BMX องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Scrath 8 กม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
Scrath 6 กม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer