SAT GRS
 
   
   กีฬา : สนุกเกอร์
ชิงเหรียญทอง 5 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครนายก  vs  นครราชสีมา
15:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สงขลา  vs  จันทบุรี
15.00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  จันทบุรี
15:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
15:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สงขลา  vs  นครพนม
12:00
ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer