SAT GRS
 
   
   กีฬา : ยกน้ำหนัก
ชิงเหรียญทอง 48 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักรวม - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 90 กก. - หญิง เกิน 75 กก. ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทซ์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป-  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer