SAT GRS
 
   
   กีฬา : โบว์ลิ่ง
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
ทีมหญิง 4 คน  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์)  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
มาสเตอร์บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
มาสเตอร์บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
จังหวัดเชียงใหม่
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer