SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบสอง
13:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 27
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
 รอบสอง
16:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 26
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
16:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   คู่ที่ 28
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
17:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 27
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
17:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 28
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
18:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer