SAT GRS
   
ฟุตบอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 20
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
10:00
สนามเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 21
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 22
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 11
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
สนามหญ้าเทียม 1 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 12
พัทลุง  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามหญ้าเทียม 2 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตบอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer