SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบแรก
13:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
สระบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กระบี่  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
17:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
17:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบแรก
18:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer