SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว 
 รอบที่ 2
09:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ชายเดี่ยว 
 รอบที่ 3
12:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
หญิงคู่ 
 รอบที่ 1
16:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม โบว์ลิ่ง  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer