SAT GRS
   
เพาะกาย

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย
Official
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer