SAT GRS
   
บริดจ์

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
16:00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer