SAT GRS
   
ฟุตซอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 38
สมุทรสงคราม  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer