SAT GRS
   
ฟุตซอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 18
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 19
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 20
เชียงราย  vs  ตรัง
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer