SAT GRS
   
ฟุตซอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 12
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer