SAT GRS
   
ฟุตซอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer