SAT GRS
   
ลีลาศ

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแตนดาร์ด Class AA (Adult)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สแตนดาร์ด Class A (Under 21)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สแตนดาร์ด Class B (Youth)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สแตนดาร์ด Class C (Junior II)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สแตนดาร์ด Class D (Junior I)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
Youth Ten Dance   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
Junior Ten Dance   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
Junior Ten Dance   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
Youth Ten Dance   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)   Heat 3
 รอบคัดเลือก
13:00
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
รวม ลีลาศ  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer