SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer