SAT GRS
   
จักรยาน

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 100 กม.) - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
ประเภทถนน ( ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer