SAT GRS
   
จักรยาน

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 50 กม.) - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
ประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล 30 กม.) - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer