SAT GRS
   
ยกน้ำหนัก

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer