SAT GRS
   
ว่ายน้ำ

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

                 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
09:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:45
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:45
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:45
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
09:45
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
รวม ว่ายน้ำ  23 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer