SAT GRS
   
โบว์ลิ่ง

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

                 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน 
 3 เกมหลัง รอบที่ 1
09:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมหลัง รอบที่ 1(8 ทีม)
12:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมหลัง รอบที่ 2 (8 ทีม)
16:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer