SAT GRS
   
โบว์ลิ่ง

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

                 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ 
 รอบที่ 3
09:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
 รอบที่ 1
12:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
 รอบที่ 2
16:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม โบว์ลิ่ง  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer