SAT GRS
   
ฮอกกี้

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 51
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 37
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 52
บุรีรัมย์  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   คู่ที่ 38
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 39
สระบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 53
สระบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Official
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   คู่ที่ 54
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
Official
รวม ฮอกกี้  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer