SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer