ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ ตรัง  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ ตรัง  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ บุรีรัมย์  vs บุรีรัมย์ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2 09:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ บุรีรัมย์  vs บุรีรัมย์ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ