ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมุทรสาคร  vs ภูเก็ต
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ชลบุรี  vs ภูเก็ต
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ห้อง M 3518 ชั้น 5 อาคาร M 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ