ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2
14:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3
16:00
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - เพชรบุรี  vs น่าน
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4
16:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
5
16:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
6
17:30
แฮนด์บอล
ในร่ม ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - สมุทรปราการ  vs เชียงราย
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7
17:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - อุบลราชธานี  vs กระบี่
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
8
18:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ