SAT GRS

เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงที่ 3  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)  รอบชิงที่ 3  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงที่ 3  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงที่ 3  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 จักรยาน - Scrath 6 กม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43  
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 3  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 4  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 5  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 6  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 7  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 8  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 9  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 10  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 21  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 22  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 3  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 4  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 7  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 8  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 9  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 10  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 15  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 16  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 17  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 18  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 11  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 12  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 13  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 14  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลอง บินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A ท่าบิน P.14  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็ก บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D รุ่น Sport Class  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลอง เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน  รอบชิงชนะเลิศ  
ฝูงบิน 416
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
09:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40  
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74  
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54  
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
11:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
11:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 11  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 12  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 19  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง สาย B  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 20  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 13  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 14  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง  รอบ RE  คู่ที่ 13  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม  รอบ RE  คู่ที่ 11  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 20  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 31  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 32  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 23  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 24  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย A  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย สาย B  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 21  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 22  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
13:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
14:00 ยูยิตสู - ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3

สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
118
118
120
356
2
51
30
32
113
3
48
50
62
160
4
34
31
34
99
5
29
27
31
87
6
23
21
35
79
7
22
34
32
88
8
17
12
26
55
9
16
12
20
48
10
13
12
10
35
รวม
681
680
973
2334
Sponcer